US English
خانه نصب ورود تماس منابع
جلسات ضبط شده

جلسه ۲۸ - سیارات فراخورشیدی
جلسه ۵۲ - کاوشی بر سیاره‌های ورای منظومه‌ی شمسی
جلسه ۶۲ - عکاسی از سیاره‌هایی به دور ستاره‌ای شبیه خورشید
جلسه ۹۶ - فراخورشیدی‌ها: نگاهی به دنیاهای دیگر